Algemene leden vergadering 2017

28-03-2017 18:21 Laat een reactie achter

Uitnodiging ALV op 19 april 2017

Beste (ouders/verzorgers van) leden,

Op woensdag 19 april start om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering in de clubruimte. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen.

Op de agenda staat:

  • Huldiging jubilarissen
  • Jaarverslag Dagelijks Bestuur
  • Jaarverslagen afdelingen
  • Financieel jaarverslag 2016
  • Begroting 2017
  • Contributieverhoging 2017
  • Wijziging contributiestructuur wedstrijdzwemmen
  • Mandaat contributieverhoging 2018

Contributieverhoging
Wij zijn genoodzaakt de contributie te verhogen, omdat de ledenaantallen van alle afdelingen teruglopen, de kosten stijgen en er geen subsidies meer beschikbaar zijn voor onze vereniging.

Het Bestuur heeft mandaat om jaarlijks de contributie te verhogen met de procentuele stijging van de badhuurprijzen + 1%. Van dit mandaat is de afgelopen jaren echter geen gebruikt gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat er geen reserves zijn om de derving van contributie-inkomsten op te vangen. Daarom wordt de contributie, conform mandaat, per 2e kwartaal 2017 verhoogd met 2%.

Indien komende maand geen extra inkomsten of besparingen geïdentificeerd worden, is een verdere verhoging per het 3e kwartaal voor de wedstrijdafdelingen niet uitgesloten om tot een positieve begroting voor 2017 te komen. Dit zal worden voorgelegd aan de ALV.

Wijziging contributiestructuur wedstrijdzwemmen
Voor de afdeling wedstrijdzwemmen wordt op de ALV een voorstel voorgelegd voor wijziging van de contributiestructuur. In grote lijnen houdt dit in dat leden die meer training en begeleiding krijgen, zoals de selectie, hiervoor een toeslag gaan betalen bovenop de contributie.

Wil je voorafgaand aan de ALV de agenda en stukken ontvangen, dan kun je je hiervoor aanmelden bij de Secretaris via delansingh.secretariaat@gmail.com

Wij hopen veel leden te begroeten op de ALV.

Met vriendelijke groet,

Linda Goderie  (Secretaris)
Conja van der Hoeven-Rook (Penningmeester)

Gecategoriseerd in :