Afsluiting 2019

Notulen en jaarverslag 2019

Beste leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers, bijgaand vinden jullie de notulen van de vergadering van 23 januari 2020 en het (door de kascommissie en voorzitters afdelingen) goedgekeurde jaarverslag 2019. Wij hopen snel een nieuwe ALV te kunnen plannen. Op naar een gezond en sportief 2021.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur