ALV 28 juni 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 28 juni 2022

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022. 

Plaats en tijd van de ALV:

Wijkpunt Torenhof
Torenhof 1
2903 CD Capelle aan den IJssel


Dinsdag 28 juni 2022
Inloop vanaf 20.10 uur- 20.30 uur
Start: 20.30uur

Bereikbaarheid:
Vanuit Metro Capelle Centrum: Kerklaan uitlopen en linksaf naar de Torenhof
Met de Auto: Vanaf de Abr van Rijckevorselweg afslag centrum, Voorzijde Koperwiek langs, Rotonde naar de Kerklaan, Kerklaan uitrijden en linksaf voor de oprit naar het Van  Capellenhuis de Torenhof in. Aan het eind in de bocht ziet u de locatie.

De agenda voor de ALV vinden jullie hieronder alsmede de documenten die van belang zijn voor de ALV.
We hopen jullie allen te zien op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur

 Agenda

1.   Opening
2.   Vaststellen agenda
3.   Mededelingen
4.   Interim bestuur
5.   Ingekomen post/stukken
6.   Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
7.   Jaarverslag 2021
8.   Financieel verslag 2021
9.   Verslag kascontrole commissie
10. Decharge 2021
11. Verkiezing nieuw bestuur
12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
13. Vaststellen begroting en contributie 2021
14. Wat verder ter tafel komt
15. Rondvraag
16. Afsluiting