ALV 7 april 2021

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering woensdag 7 april 2021

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021. Helaas kunnen we door Corona niet in fysieke vorm samenkomen, maar zijn we genoodzaakt de ALV online plaats te laten vinden.

Plaats en tijd van de ALV:

Locatie: online Microsoft Teams
Woensdag 7 april 2021
Tijdstip: Inloggen: 19.45 – 20.00 uur
Start: 20.00 uur

De agenda voor de ALV vinden jullie hieronder alsmede de documenten die van belang zijn voor de ALV.
We hopen jullie allen te zien op de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur

 Agenda

1.   Opening

2.   Vaststellen agenda

3.   Mededelingen

4.   Interim bestuur

5.   Ingekomen post/stukken

6.   Notulen Algemene Ledenvergadering 2020

7.   Jaarverslag 2020

8.   Financieel verslag 2020

9.   Verslag kascontrole commissie

10.        Decharge 2020

11.        Verkiezing nieuw bestuur

12.        Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

13.        Vaststellen contributie 2021

14.        Rondvraag

15.        Afsluiting