Optisport heeft ons een huurverhoging aangeboden van 7,65%. Dit is 5% meer dan volgens ons contract met Optisport mogelijk is. Ook is de indexering 5% meer dan de kaders van de gemeente aangeven volgens welke Optisport moet handelen. Het vervelende is dat de wethouder sport (dhr. Neeleman) van plan is de gemeenteraad te adviseren om deze verhoging goed te keuren in de raadsvergadering van december 2019. Uiteraard hebben wij ons ongenoegen over deze niet toelaatbare contractbreuk reeds geuit. Eind november vindt de inhoudelijke behandeling van deze skyhigh verhoging van 7,65% plaats in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel tijdens de commissie behandeling. Op deze vergadering mag je als burger inspreken voor een tijdsduur van 5 minuten. Tevens is de zaal open voor publiek. Wij roepen al onze leden op om de zaal te komen vullen als toeschouwer. Wij gaan onze vereniging met zijn allen verdedigen. Tevens kun je je laten registreren als inspreker; thema’s om over in te spreken zijn bijvoorbeeld: prijs/kwaliteit verhouding, service van Optisport, het precedent dat de gemeente schept of iets dat jezelf te melden hebt. Je hoeft geen lid te zijn van KZV de Lansingh. De kaartjes aan de deur voor het recreatief zwemmen gaan ook navenant omhoog; denk bijvoorbeeld aan zwemlessen.

We gaan gezamenlijk optreden met de andere huurders Sepia en de reddingsbrigade. Zet het vast in de agenda: zoals het er nu naar uitziet is de inspreekavond gepland op 28 november 2019 om 20.00 uur in het raadhuis van Krimpen aan den IJssel, mocht hier nog een verandering in komen dan horen jullie dit per omgaande. Komt allen!!

Wat is hier nu eigenlijk aan de hand:

In 2016 is er volgens de Europese aanbestedingsregels een tender uitgeschreven voor de risicovolle exploitatie van het zwembad. Deze tender is toen gewonnen door Optisport. Optisport had volgens de gemeente het meest te bieden. Uiteraard speelt de hoogte van de huur hier ook een rol. Nu 3 jaar verder blijkt dat het plaatje waarmee Optisport de tender won waarschijnlijk te krap begroot is, volgens onze visie. Er ontstaat dus een precedent, want volgend jaar zal het probleem niet anders zijn. Optisport en de gemeente hebben er samen iets op gevonden, namelijk: de verhoging van de energiebelasting is de boosdoener, daarvan kan Optisport ondanks het risicodragende contract (waarin energie bepalingen opgenomen zijn, norm Europese aanbesteding en overgenomen uit advies Synarchis adviesgroep + de officiële kaders van de tender) volgens de gemeente toch niet de risico’s dragen. Hier is sprake van een drogreden. De schoen wringt dan ook op dit punt. De gemeente heeft geen zin om bij te passen en Optisport kan het niet, dus moeten nu de verenigingen boeten voor de fouten die de gemeente (B en W) gemaakt heeft tijdens de gunningsprocedure. Daar gaan wij uiteraard keihard voor passen.

Kom massaal naar de behandeling in het raadhuis en schrijf je in als spreker. Wij gaan zorgen voor de journalistieke hefboom. We houden jullie op de hoogte. Indien je mee wilt doen aan de actie stuur dan een mail naar voorzitter@lansingh.nl en zet erin of je als toeschouwer komt en/of wilt inspreken.