Contributie [oud]

Update: 20 januari 2015

Download hier het huidige contributieoverzicht

* Naast de kosten voor een jaarstartvergunning OPEN WATER zal ook het bedrag voor donateur in rekening worden gebracht (zie onderstaande bepalingen).

Lidmaatschap

Lidmaatschap gaat in door ondertekening van een aanmeldingsformulier en betaling van de eerste contributie én inschrijfgeld. Bij minderjarigen is ondertekening door ouder en/of voogd verplicht. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 30 juni of 31 december. U dient dit (respectievelijk voor 1 juni of 1 december) per email te sturen naar de ledenadministratie met kopie naar de penningmeester en de secretaris. De bijbehorende mailadressen zijn ledenadministratie@lansingh.nl , penningmeester@lansingh.nl en delansingh.secretariaat@gmail.com. We streven ernaar om je uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging van je opzegging per mail terug te sturen.

Voorwaarden lidmaatschap wedstrijdafdeling:

Tenminste het bezit van diploma A is verplicht voor de afdeling wedstrijdzwemmen. Indien men niet in het bezit is van een diploma is het lidmaatschap voor de wedstrijdafdeling ter beoordeling van de hoofdtrainer.

In de contributie voor alle leeftijdscategorieën van de wedstrijdafdeling is begrepen

Een afdracht per lid aan de KNZB,
Een verzekering per lid te betalen aan de KNZB,
Een omslag van de verenigingscontributie conform de KNZB staffel. (K.Z.V. de Lansingh zit in de hoogste groep: 400 leden of meer,
Een afdracht aan de Zwembond voor Rotterdam en Omstreken,
Inschrijfgeld voor waterpoloërs voor deelname aan Waterpolocompetitities (geldt alleen voor waterpoloërs),
Inschrijfgeld, een startvergunning en startgelden voor Zwemcompetitities (verenigingscompetities en ZRO) voor wedstrijdzwemmers,

Startgelden voor wedstrijdzwemmers voor wedstrijden zoals

 • Sprintwedstrijden,
 • Juniorenwedstrijden,
 • Swimkickwedstrijden,
 • Jeugdwedstrijden,
 • Diverse meerkampen (toegankelijk voor zowel reguliere wedstrijdzwemmers als masters)

Startgelden wedstrijdafdeling

Inschrijfgelden en/of startgelden voor bijzondere evenementen vallen buiten de contributie en deelnemers betalen deze gelden zelf.

Bijzondere wedstrijden en evenementen

 • Bepaalde limietwedstrijden voor wedstrijdzwemmers.
 • Evenementen in het buitenland voor wedstrijdzwemmers.
 • Eindejaarswedstrijd voor wedstrijdzwemmers in Maastricht.
 • Speciale Masterwedstrijden.
 • Speciale waterpolo-tournooien (voor waterpoloërs).

Startgelden voor masters (wedstrijdafdeling)

Startgelden (door de organisatie van een bepaalde wedstrijd of wedstrijdenreeks in rekening gebracht bedrag per start per persoon) voor masters zijn slechts in de contributie verdisconteerd voor zover het wedstrijden betreft die in het gewone wedstrijdschema passen zoals de meerkampen met andere verenigingen. Hier wordt deelgenomen door alle leeftijdscategorieën.

Voor alle andere wedstrijden, ongeacht de vraag of men een jaarstartvergunning of een dagstartvergunning heeft, worden startgelden vooraf in rekening gebracht.

Jaarstartvergunning voor de masters (wedstrijdafdeling)

De kosten voor een jaarstartvergunning voor masters staan in het contributieoverzicht hierboven vermeld. Deze tarieven worden jaarlijks door de  KNZB aangepast.

Betaling van een jaarstartvergunning geschied in 4 (kwartaal)termijnen.

Deze 4 termijnen worden tegelijk met de mastercontributie geïnd.

Een jaarstartvergunning zal voor het volledige bedrag worden doorberekend indien men lid wil worden van de Masterafdeling tijdens het lopende boekjaar.

Een jaarstartvergunning zal voor het volledige bedrag worden doorberekend indien men het lidmaatschap van de Masterafdeling tijdens het lopende boekjaar wil beëindigen.

Bijzondere bepalingen

Een korting van 50% bij een 3e lidmaatschap per gezin is niet van toepassing op de jaarstartvergunningen voor de masterafdeling.

Jaarstartvergunning voor OPEN WATER zwemmers (wedstrijdafdeling)

Zwemmers die aan open water wedstrijden willen deelnemen en géén lid zijn van K.Z.V. ‘de Lansingh’ hebben derhalve een KNZB-startvergunning nodig.

K.Z.V. ‘de Lansingh’ geeft deze categorie zwemmers de mogelijkheid voor het aanvragen van een startvergunning, echter onder bepaalde voorwaarden:

 • Deze categorie zwemmers mag niet aan trainingen van K.Z.V. ‘de Lansingh’ in zwembad  ‘De Lansingh’ deelnemen.
 • Deze categorie zwemmers is verplicht de bijdrage voor donateur van K.Z.V. ‘de Lansingh’ te voldoen.
 • Deze categorie zwemmers is verplicht de Jaarstartvergunning, de KNZB-lidmaatschaps- en omslagkosten én ZRO-lidmaatschaps- en omslagkosten te voldoen.
 • Zodra een zwemmer uit deze categorie deelneemt aan trainingen van K.Z.V. ‘de Lansingh’ in zwembad ‘De Lansingh’ zal betreffende zwemmer, met terugwerkende kracht tot 1 januari van het betreffende kalenderjaar, worden opgenomen in een reguliere zwemcategorie met startvergunning naar keuze, met de daaraan verbonden contributie.
 • Een jaarstartvergunning zal voor het volledige bedrag worden doorberekend tijdens het lopende boekjaar.
 • Een jaarstartvergunning zal voor het volledige bedrag worden doorberekend indien men tijdens het lopende boekjaar de jaarstartvergunning wil beëindigen.
 • Jaarstartvergunningen voor open waterwedstrijden worden uitsluitend via de wedstrijdafdeling verstrekt.
 • Het gehele jaarstartvergunningsbedrag plus bijbehorend donateurschapbedrag zal jaarlijks in één keer worden geïncasseerd.
 • Startgelden zijn niet in startvergunningkosten inbegrepen en zullen derhalve in rekening worden gebracht als voor wedstrijden wordt ingeschreven.
 • Opzegging van de jaarstartvergunning is alleen mogelijk per 31 december.
 • Kortingen op jaarstartvergunningen zijn niet van toepassing.

NB. Fouten onder voorbehoud.

Opzegging lidmaatschap

Alleen mogelijk per 30 juni of 31 december. U dient dit (respectievelijk voor 1 juni of 1 december) per email te sturen naar de ledenadministratie met kopie naar de penningmeester en de secretaris. De bijbehorende mailadressen zijn ledenadministratie@lansingh.nl , penningmeester@lansingh.nl en secretariaat@lansingh.nl . We streven ernaar om je uiterlijk binnen 2 weken een bevestiging van je opzegging per mail terug te sturen.