Gevolgen coronacrisis

Op 23 maart is bekend gemaakt door de KNZB dat er dit seizoen geen wedstrijden meer worden georganiseerd. Dit betekent dat de zwemcompetitie is gestopt net als alle waterpolo competities. Hierop zijn geen uitzonderingen.

Als Bestuur volgen we de ontwikkelingen rondom de Coronacrisis uiteraard op de voet. De komende weken zal hopelijk duidelijk worden wat de exacte uitwerking wordt van deze beslissing en wat de consequenties zullen zijn voor volgend seizoen.

Ondertussen heeft ook de Nederlandse overheid extra maatregelen getroffen om de impact van het Corona virus te beperken. De consequenties van al deze maatregelen voor dit seizoen worden wel pijnlijk duidelijk. Het wedstrijdseizoen zit erop. Op zijn vroegst zal er pas weer in juni gezwommen kunnen worden. Een onwerkelijke situatie.

Dit heeft ook grote financiële consequenties. Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt, de sporters, de trainers, de clubs en de bonden. We moeten dit samen zien op te lossen​! Daarom zijn we in gesprek met Optisport, de gemeente en de KNZB. Voor ons als vereniging lopen de kosten door​. Veel kosten zijn vooraf betaald en we hebben ons te houden aan de afspraken die zijn gemaakt met de KNZB en anderen. Ondanks dat er nu geen mogelijkheid is om te zwemmen, zal mei 2020. de contributie voor het tweede kwartaal op de gebruikelijke wijze geïncasseerd worden. Wij hopen op jullie begrip hiervoor! Wij zijn in overleg met de partijen om te kijken of compensatie mogelijk is. Zodra wij hier meer over weten, maken wij dit kenbaar.

We rekenen op jullie begrip en steun! Samen komen we door deze moeilijke periode heen!

Als er vragen zijn, horen wij dit graag via voorzitter@lansingh.nl.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Hopelijk kunnen we elkaar in goede gezondheid in juni weer ontmoeten in ons zwembad.

Het bestuur
Mark Verkerk
Sandra van der Linden

Lees hier het laatste nieuws van de KNZB