Update na ALV

Beste Lansingh leden,

Na de afgelopen ALV op 23 januari is er veel gebeurd. Een deel van het dagelijks bestuur is opgestapt. Maar ondertussen hebben vertegenwoordigers van het algemeen bestuur, wedstrijdzwemmen, waterpolo, recreatief en de masters met elkaar gesproken over de toekomst van de vereniging.

Hier zijn een aantal punten in naar voren gekomen:

  • De wedstrijd afdeling heeft aangegeven tegen een grens aan te lopen en zoekende te zijn op welke manier er een goede match tussen ambitie en faciliteiten kan worden georganiseerd. De wedstrijd afdeling heeft aangegeven dat er op dit moment géén concreet plan is om KZV De Lansingh te verlaten, maar wel een wens om met betere en nieuwere faciliteiten te werken zoals die in Capelle gerealiseerd worden.
  • De andere afdelingen hebben aangegeven die ambitie van wedstrijdzwemmen te steunen, maar graag zien dat de afdeling wedstrijdzwemmen wel een actief onderdeel blijft uitmaken van de vereniging als geheel, bijvoorbeeld door ook deels in De Lansingh te blijven trainen en door de samenwerking voor werving van jeugdleden (Safari) voort te zetten.
  • Een nieuwe situatie dient binnen het contributiemodel te passen. Alleen als uit de verdere verkenning een situatie volgt met risico’s of een structuurwijziging voor de vereniging dan moet dit worden voorgelegd aan de ALV. De wedstrijdafdeling blijft in gesprek met sportief Capelle en ACZ, om te waarborgen dat deze optie openblijft.

Verder hebben we gesproken over de vorming van een nieuw bestuur. Het is in het belang van de vereniging dat er een stabiel bestuur komt dat werkt aan het dichter bij elkaar brengen van de afdelingen. We zien hierbij twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste willen we een algemeen bestuur dat een brede vertegenwoordiging vormt van de vereniging. Ten tweede willen we het aantal bestuursleden uitbreiden en diverse functies opsplitsen (bijvoorbeeld een rol van 1e penningmeester en 2epenningmeester), zodat de individuele functies minder tijd kosten. We zullen binnenkort de openstaande vacatures voor de bestuursfuncties delen.

Heb je interesse in een rol binnen het nieuwe bestuur en wil je bijdragen aan de toekomst van onze mooie vereniging, stuur dan alvast een email naar communicatie@lansingh.nl.

Voor de beëdiging van een nieuw bestuur en voor de afwikkeling van de financiële verantwoording over 2019, zal een nieuwe ALV worden uitgeschreven. We zullen jullie hier binnenkort over informeren.

Met sportieve groet,

Jeroen van Blanken – Voorzitter Wedstrijdzwemmen

Harm Rebergen – Voorzitter Waterpolo

Tessel Hendriks – Voorzitter Recreatief

Sandra van der Linden – Afdelingscoördinator (AB)

Ingrid Addicks – Secretaris Waterpolo

Mark Verkerk – Communicatie (AB)