Corona protocol

WEDSTRIJDPROTOCOL WATERPOLO

Krimpen aan den IJssel 2020       Versie 2.0 dd. 01-10-2020

Inhoud

 1. Algemene afspraken waterpolowedstrijden. 3

Aanleiding. 3

Uitwedstrijden. 4

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM) 4

Covid-19 melding. 5

Afgelasten van wedstrijden bij: 6

 1. De thuiswedstrijden. 6

Coronaverantwoordelijke. 6

Ouders & Supporters niet toegestaan in het zwembad. 6

Tijdstip aanwezig aanvang wedstrijd. 6

Toegang tot het zwembad. 7

Looproute in het zwembad. 7

 1. Gedurende de wedstrijden in de zwemzaal 8

Waarborgen voor 1,5 meter afstand. 8

Wisselspelers en coaching. 8

Scheidsrechters 8

Jurytafel 8

 1. Na de wedstrijd. 9

Verlaten wedstrijdbad. 9

Einde wedstrijd. 9

Horecaruimte Optisport 9

 1. Bijlage Waterpolocompetitie 2020 – 2021 Covid-19. 9
 2. Naslag. 10

 

1.   Algemene afspraken waterpolowedstrijden

Aanleiding

Dit document is het wedstrijdprotocol KZV De Lansingh geldig voor zowel de thuis als ook de uit spelende teams voor de waterpolocompetitie 2020/2021. In dit document hebben we de gedragsregels en afspraken uitgewerkt en opgetekend welke gelden gedurende de wedstrijden binnen het zwembad De Lansingh, te Krimpen aan den IJssel.

In maart 2020 legde de COVID-19 pandemie het sportleven in Nederland geheel stil. Inmiddels kunnen we weer het water in. Maar wel met de nodige beperkingen die moeten voorkomen dat het virus weer de overhand krijgt.  De overheid heeft de belangrijkste regels voor ons vastgesteld. Deze vormen de basis van de wijze waarop we met elkaar om moeten gaan.

We zijn blij dat we weer in wedstrijdverband tegen elkaar kunnen uitkomen. Tegelijkertijd moeten we benadrukken dat het sportieve belang ondergeschikt is aan de gezondheid van ons allemaal. We roepen iedereen dan ook dringend op om je te houden aan de adviezen van het RIVM en de opgestelde protocollen. Alleen als iedereen zich hieraan houdt maken we kans om de competities te kunnen (uit)spelen.

Om onze wedstrijden zo goed mogelijk en volgens, in overeenstemming met de Coronamaatregelen te laten verlopen, is op advies van de KNZB door onze vereniging een protocol opgesteld. Dit protocol evenals de protocollen van andere verenigingen zijn te vinden op: https://fd7.formdesk.com/knzb/CoronaSjabloon?results

Parallel aan dit document gelden de gedragsregels opgesteld in het Corona wedstrijdprotocol van de KNZB welke als bijlage bij dit document is toegevoegd.

We verzoeken de teams rekening te houden met onderstaande punten.      

De exploitant van het zwembad Den Lansingh “Optisport” stelt het dragen van mondkapjes verplicht! Deze worden bij binnenkomst gedragen in alle toegankelijke ruimten met uitzondering van de zwemzaal.

De waterpoloafdeling van KZV De Lansingh heeft om pragmatische redenen besloten dat de wedstrijden zonder publiek gespeeld worden! Publiek zal dan ook geen toegang verschaft worden tot de zwemzaal, ook zijn er geen faciliteiten voor publiek beschikbaar.

Evt. Begeleiders/chauffeurs > kunnen vanuit de hal/horecaruimte de wedstrijd volgen. Hiervoor dient men wel gebruik te maken van een zitplaats en mondkapjes zijn in deze ruimten verplicht. Maximum aantal per team vier personen!

Uitwedstrijden

De spelers van KZV De Lansingh dienen voordat men afreist voor een uitwedstrijd kennis te nemen van het protocol van de te bezoeken vereniging. Als deze zijn opgesteld zijn deze terug te vinden op de website van de KNZB (zie bovenstaande link) of de website van de betreffende vereniging.

Ook is deze informatie beschikbaar via sportlink App. op je telefoon!

Zorg ervoor dat je het aantal passagiers in de auto beperkt houdt.  Om de risico’s op overdracht te voorkomen is conform de RIVM richtlijn het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht, omdat 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Verder is het van groot belang om je te houden aan de veiligheid en hygiëneregels op basis van de Richtlijnen RIVM.

Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM)

Wanneer moet je thuisblijven? Wanneer en bij wie meld je dit?

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

Mocht één van de bovenstaande punten op jou van toepassing zijn is het aan te bevelen om een van de trainers of je aanvoerder hiervan in kennis te stellen! Dit kan van groot belang zijn voor je team maar ook voor ons als vereniging, zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen indien dit nodig is.

Let verder op het volgende:

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Covid-19 melding

Wanneer een sporter Corona gerelateerde klachten heeft:

Dan blijft hij of zij thuis, maakt een testafspraak met de GGD en informeert direct zijn of haar trainer, die vervolgens de CoCo (Corona Coördinator) van de vereniging informeert. De KNZB wordt in dit stadium nog niet geïnformeerd.

Wanneer deze sporter vervolgens positief wordt getest op het virus:

Gaat de betreffende sporter in quarantaine en volgt het advies van de GGD op, oa. hoelang hij/zij in quarantaine moet blijven (uitgangspunt is 10 dagen).

De sporter informeert direct de trainer, die de CoCo informeert.

De GGD doet vervolgens een bron-en contactonderzoek en zal bepalen welke vervolgstappen worden genomen en welke maatregelen van toepassing zijn. N.a.v. dit onderzoek kan de GGD contact opnemen met de andere groepsleden; neem bij twijfel zelf contact op met de GGD. De sporter neemt contact op met de huisarts als de klachten ernstiger van aard worden.

Als de sporter als enige positief is getest, wordt dit door de GGD in eerste aanleg aangemerkt als “toeval” en ziet de GGD de trainingsgroep als “overige niet-nauwe contacten”. De trainingsgroep mag doorgaan met sporten/trainen en aan wedstrijden deelnemen. Alertheid is geboden. Twee of meer positief geteste sporters uit één huishouden worden als één besmetting gezien.

Als twee of meer sporters uit dezelfde trainingsgroep positief zijn getest, dan heeft mogelijk verspreiding binnen de trainingsgroep plaatsgevonden:                                                                       

–  De hele trainingsgroep gaat in quarantaine en volgt de adviezen van de GGD op!                                  

–  De CoCo informeert de KNZB dat een trainingsgroep in quarantaine is.

Als de quarantainetijd erop zit èn de sporter(s) is/zijn 48 uur klachten-en symptoomvrij, dan mag weer getraind worden en worden deelgenomen aan wedstrijden. De CoCo informeert de KNZB dat de beperkende maatregelen zijn opgeheven

Afgelasten van wedstrijden bij:

Onderstaande procedure geldt bij het afgelasten van een wedstrijd, deze procedure treedt in werking als twee of meerdere sporters van een team positief getest zijn.

 • Secretariaat van de vereniging >  neemt direct contact op met de competitieleiding.
 • Competitieleiding >  informeert de tegenstander + ingedeelde officials.
 • Competitieleiding >  verwerkt de afgelasting in Sportlink, hiermee inzichtelijk in waterpolo-app voor alle gebruikers.
 • Overige wedstrijden in deze accommodatie worden (uiterlijk tot aan vrijdag 12:00 uur) mogelijk aangepast.

 

2.   De thuiswedstrijden

Coronaverantwoordelijke

Voor ieder wedstrijd is een coronaverantwoordelijke aangesteld. Zij dienen erop toe te zien dat de afspraken vanuit het protocol door hun teams worden nageleefd. Daarnaast heeft ieder ook een eigen verantwoordelijkheid, wat inhoudt dat we elkaar ook wijzen op de afspraken en dit van elkaar accepteren.

Ouders & Supporters niet toegestaan in het zwembad

In de zwemzaal kunnen we door de beperkte ruimte geen afgescheiden tribune faciliteren. We kunnen niet borgen dat er tussen supporters onderling maar ook tussen supporters en spelers/scheidsrechters voldoende afstand gehouden kan worden. Daarnaast vragen de richtlijnen om registratie van supporters en zullen we als vereniging moeten toezien op naleving van de 1,5 meter. Hiervoor hebben we onvoldoende mankracht beschikbaar om dit verantwoord te regelen.

Evt. Begeleiders/chauffeurs > kunnen vanuit de hal/horecaruimte de wedstrijd volgen. Hiervoor dient men wel gebruik te maken van een zitplaats en mondkapjes zijn in deze ruimten verplicht. Maximumaantal per team vier personen!

Tijdstip aanwezig aanvang wedstrijd

De aanvangstijden van de wedstrijden gelden zoals vermeld in het rooster uit Sportlink, zorg dat je ruim op tijd bent voor aanvang van je wedstrijd! Speel je de eerste wedstrijd van de avond dan is het van belang om een half uur van tevoren aanwezig te zijn om tijdig op te kunnen bouwen.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van kleedruimte zal aankomst en vertrek gefaseerd plaatsvinden. In iedere kleedruimte bij het wedstrijdbad is slechts ruimte voor 7 personen. Binnen 15 minuten dienen de zwemmers omgekleed te zijn en de kleedkamer te hebben verlaten. Het is dus van belang op te schieten om doorstroming mogelijk te maken.

We maken gebruik van de twee beschikbare gemeenschappelijke kleedruimten (dames & heren), deze hebben we verdeelt in een kleedkamer voor de bezoekende teams en voor thuis teams. Een half uur na aanvang van de voorafgaande wedstrijd zullen beide kleedkamers open worden gesteld voor de teams die de volgende wedstrijd gaan spelen.

Tijdens het omkleden hou je zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht, mocht het te druk zijn in de kleedkamer wacht dan tot er weer ruimte is. Als je te laat bent, heb je geen toegang meer tot de kleedkamer. De kleedkamers worden dan gebruikt door het team dat het bad heeft verlaten.

Om het omkleden te bespoedigen is het aan te bevelen om thuis alvast je zwemkleding aan te doen. Verder is het verplicht om je kleding in je tas vanuit de kleedkamer mee te nemen naar je verzamel-gebied. Maw. we laten geen kleding in de kleedkamer hangen!

Toegang tot het zwembad

Wanneer je bent omgekleed en klaar bent om je wedstrijd te gaan spelen mag je de zwemzaal betreden. In de zwemzaal hebben we vier ruimten (zgn. verzamelgebieden) gecreëerd waarin je je kunt ophouden voorafgaand aan je wedstrijd. In deze verzamelgebieden kun je je tas met kleding neer zetten.

Er is per ploeg een verzamelgebied waarbij er een scheiding is tussen bezoekende ploegen en thuis ploegen. Dit alles om het onderlinge contact en de 1,5 meter te kunnen waarborgen. De bezoekend teams gaan na het verlaten van de kleedruimte linksaf en thuis teams gaan rechtsaf, zie hiervoor ook de looprouting.

Wanneer je de zwemzaal betreedt hou er dan ook rekening mee dat er al een wedstrijd gaande is en dat je voldoende afstand houdt van de scheidsrechter.

Looproute in het zwembad

We werken met een vaste routing voor zowel aankomst als vertrek uit de zwemzaal. Bij binnenkomst wordt direct een scheiding gemaakt tussen bezoekende teams en thuis teams. Deze scheiding waarborgt de 1,5 meter regel die op de kant van het zwembad dient te worden nageleefd.

 

3.   Gedurende de wedstrijden in de zwemzaal

Waarborgen voor 1,5 meter afstand

Gedurende de wedstrijden zijn er verzamelgebieden voor de teams ingericht. Je wordt geacht om voorafgaand aan je wedstrijd je in je eigen verzamelgebieden op te houden en onderling de 1,5 meter regel in acht te nemen. Vanuit dit verzamelgebied ga je naar de hoek/kant waar je volgens de routing te water kunt gaan.

Wisselspelers en coaching

De wisselspelers en coach nemen plaatst op de daarvoor beschikbaar gestelde stoelen.

Wel dient de afstand van 1,5 meter bewaakt te worden tussen wissels onderling en coach. De coach blijft op afstand om instructie geven aan de spelers in het water.

Looproute bij wisselen speelhelft tussen 2e en 3e periode! Wanneer men eind tweede periode van speelhelft wisselt loopt men vanuit de looprichting zoveel mogelijk rechts. Om de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de teams aan te houden loopt men ieder aan een kant van de aangebrachte afscheiding.

Scheidsrechters

De scheidsrechters kunnen als zij daar behoefte aan hebben de EHBO-ruimte gebruiken om zich om te kleden en/of om zich in op te houden. Het is thuis ploegen daarom niet toegestaan om zich in deze ruimte te begeven! Verder is er gedurende de wedstrijdstrijden een zgn. 1,5 meter zone voor scheidsrechters, de spelers dienen deze zone in acht te nemen en ook de gepaste afstand van de scheidsrechter te bewaren.

Alleen bij een incident/calamiteit mag gebruik gemaakt worden van de EHBO-ruimte.

Jurytafel

Je secretariaat dienst verloopt volgens het daarvoor opgestelde rooster. Mocht je daarom niet op het gestelde tijdstip aan je verplichting kunnen voldoen dan dien je zelf voor vervanging te zorgen. Zoals gebruikelijk en wanneer het speelrooster dit toelaat heb je je secretariaat dienst altijd met een wedstrijd tussenruimte voorafgaand aan je eigen wedstrijd. Zorg dat je op tijd bent om je dienst te draaien.

Na je dienst kun je dan gelijktijdig met je eigen team je omkleden, zie zoals beschreven staat in onderdeel 2 “Voorafgaand aan de wedstrijden” § 1. Mocht je al omgekleed zijn dan kun je aan de kant van het secretariaat op de banken aldaar wachten op je eigen wedstrijd, let wel met inachtneming van de 1,5 meter regel.

 

4.   Na de wedstrijd

Verlaten wedstrijdbad

Gezien de beperkte beschikbaarheid van kleedruimte zal na het vertrek vanuit het bad het team gefaseerd vanuit hun verzamelgebied naar de douches cq. kleedkamers kunnen gaan.  In iedere kleedruimte bij het wedstrijdbad is slechts ruimte voor 7 personen. Binnen 20 minuten dienen de zwemmers omgekleed te zijn en de kleedkamer te hebben verlaten. Het is dus van belang op te schieten om doorstroming mogelijk te maken.

Na afloop van de wedstrijd ga je op de aangegeven plek het bad uit, je volgt de aangegeven looproute, pak je je kleding/sporttas en ga je naar de kleedkamer.

Douchen na afloop van de wedstrijd is mogelijk!

Einde wedstrijd

Na afloop van de wedstrijd worden de kleedruimtes op orde gebracht voor de volgende teams. Dit houdt in dat deurklinken worden gedesinfecteerd, contactoppervlaktes worden gereinigd en dat de kleedkamer kort wordt geventileerd. De aanvoerder van het thuisspelende team zorgt ervoor dat dit voor beide kleedkamers gebeurt, hij kan hier spelers voor aanwijzen. De benodigde middelen zullen hiervoor aanwezig zijn.

Na deze handelingen kunnen de volgende teams gebruik maken van de kleedkamers!

Verder worden de spelers van zowel, uit als thuis spelende teams geacht na hun wedstrijd het zwembad te verlaten en huiswaarts te gaan.

Hal/Horecaruimte Optisport

Na de wedstrijd kan geen gebruik worden gemaakt van de Horecaruimte van Optisport (de zwembad exploitant). Vanuit de Hal/Horeca (voor ouders die rijden) kan de wedstrijden gevolgd worden.

Echter om je in deze ruimten op te houden geldt het RIVM-advies om een mondkapje te dragen, welke door Optisport verplicht is gesteld voor deze locatie.

 

5. Bijlage Waterpolocompetitie 2020 – 2021  Covid-19

In deze bijlage, opgesteld door de KNZB, tref je de gedragsregels aan die gehanteerd worden tijdens de wedstrijdstrijden.

BIJLAGE

 

6. Naslag

KNZB Coronaprotocol wedstrijdsport

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/

Corona wedstrijdprotocol waterpolo en waterbasketbal

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/coronaprotocol_wedstrijdsport/waterpolo_waterbasketbal/

Ter informatie staan hieronder verder nog de protocollen van de zwembaden-branche en NOC*NSF: Protocol Verantwoord Zwemmen en Sportprotocol NOC*NSF. Voor evenementen is er nog een aanvullend protocol Crowdmanagement.

Maatregelen Rijksoverheid Covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus